Přepravní služby

Přepravní služby a společnosti

Exportní cena DHL HSBC odmění nejlepší české exportéry

Napsal admin • Říj 11th, 2010 • Rubrika: DHL

Malí a střední exportéři České republiky mají každoročně možnost zúčastnit se prestižní soutěže Exportní cena DHL HSBC, která se koná pod záštitou agentury CzechTrade a letos dospěla již do svého třináctého ročníku. Čeští vývozci se opět utkají v kategoriích „Středně velká společnost“ a „Malá společnost“. Pro kategorii „Exportér teritoria“ byla tentokrát zvolena Indie, v rámci kategorie „Exportér regionu“ kraj Vysočina. Také letos udělí proexportní agentura CzechTrade zvláštní ocenění za aplikaci průmyslového designu a zvolí nejúspěšnějšího klienta CzechTrade za rok 2009.

Exportní cena DHL HSBC se pořádá již od roku 1997. Tehdy přišla společnost DHL ve snaze podpořit český export s myšlenkou uspořádat pro domácí vývozce soutěž, která by vyzdvihla ty nejúspěšnější a poskytla inspiraci a povzbuzení všem. Tak vzniklo vůbec první prestižní ocenění udělované malým a středně velkým exportním firmám v České republice, které se za ta léta stalo tradiční soutěží.

„Třináctka je magické číslo a troufám si říci, že za dobu svého trvání soutěž Exportní cena DHL HSBC nejen naplnila všechna očekávání, která jsme do ní vkládali, ale v mnoha směrech je i předčila,“ říká Luděk Drnec, zastupující generální ředitel a obchodní ředitel DHL Express v České republice, která je zakladatelem soutěže. „Původním cílem bylo dokázat veřejnosti i samotným českým firmám, že jsou konkurenceschopné, jejich práce je kvalitní a že dokážou pomoci české ekonomice z tehdejší stagnace. Soutěž ale objevila více skvělých českých exportérů, než jsme mohli doufat, a v posledních dvou letech se výborně zhostila i úlohy podporovat a povzbuzovat české vývozce v podmínkách globální ekonomické krize. Také proto je téma soutěže stále živé a aktuální,“ doplnil Drnec.

„Loňský rok opět potvrdil správnost rozhodnutí mých předchůdců, přijmout záštitu nad Exportní cenou DHL HSBC. I přes obtížné hospodářské podmínky se do soutěže přihlásila téměř stovka malých a středních firem, která společně realizovala vývoz převyšující devět miliard korun. Většina z nich byla schopna dosáhnout obratu na osobu v milionech korun, a to je velký příslib nejen pro letošní ročník této soutěže, ale i pro budoucnost naší ekonomiky. Osobně se těším, že stejně jako loni poznám další výjimečné osobnosti, které se v tvrdé zahraniční konkurenci neztratí. Za CzechTrade jim mohu slíbit, že rozšiřujeme portfolio služeb tak, abychom jejich konkurenceschopnost ještě posílili,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl.

Letošní soutěž pokračuje v úspěšném konceptu minulých ročníků. Firmy mají možnost soutěžit v kategoriích Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria a Exportér regionu, další vavříny mohou získat v kategorii Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade, a bude uděleno i Zvláštní ocenění agentury CzechTrade za aplikaci průmyslového designu. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2008 a rok 2009) a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků jsou firmy rozděleny do kategorií a je určeno jejich pořadí.

„Tento ročník si kromě jiného klade za cíl oslovit exportéry, kteří jsou inovativní a hledají nové exportní příležitosti v rámci rozvíjejících se zemí. Řídicí činitelé globální ekonomiky se nadále přesouvají na Východ. Jsme svědky toho, jak se rozvíjející se země stávají rostoucí měrou závislé vzájemně jedna na druhé spíše než na ekonomikách vyspělých zemí a zároveň poskytují obrovský potenciál pro naše vývozce,“ říká Andrew Blach, ředitel firemního bankovnictví HSBC Bank plc – pobočka Praha.

V předchozích ročnících se soutěže účastnily firmy ze všech krajů České republiky. Nejvíce přihlášených společností působilo v oboru strojírenství (35 %), ve stavebním průmyslu (18 %) a o třetí pozici (13 %) se dělí chemický průmysl a výroba a prodej spotřebního zboží.

„Rok 2009 byl pro české exportéry nesmírně obtížný. Letošní ročník Exportní ceny DHL HSBC je tak příležitostí ke zviditelnění malé části firem, kterým se i v krizi dařilo zvyšovat export“ uvádí Radek Laštovička, ředitel Coface Czech, která je odborným garantem soutěže. A dodává: „Tak jako v minulých letech bylo pro většinu exportérů standardem každoročně růst, v roce 2009 se to podařilo jen zlomku z nich a letošní ročník nám dá příležitost pracovat se skutečně výjimečnými firmami.“

Soutěžní kategorie letošního ročníku:

Malá společnost - kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2008 musel být minimálně 100.000,- Kč a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2008.

Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2008 činit minimálně 100.000, Kč a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2008.

Exportér regionu – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností se sídlem ve vybraném kraji, pro letošní rok je to kraj Vysočina.

Exportér teritoria - kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria, kterým je pro letošní rok Indie.

Nejúspěšnější klient CzechTrade - kategorie hodnotí firmy na základě nově uzavřených exportních kontraktů realizovaných s podporou služeb agentury CzechTrade.

Zvláštní ocenění agentury CzechTrade za aplikaci průmyslového designu - ocenění má zvýšit povědomí českých firem o využití průmyslového designu a tím i jejich konkurenceschopnost v zahraničí.

Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz . Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL HSBC proběhne dne 16. listopadu 2010 v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze.

Dalšími partnery letošního 13. ročníku Exportní ceny DHL HSBC jsou:
Austrian Airlines
GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění, s. r.o.
Kompass
Advokátní kancelář – Novický-Mejzlík
Pořadatelem soutěže je Agentura Helas s.r.o.

Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.