Přepravní služby

Přepravní služby a společnosti

Koncern GW drží i nadále směr

Napsal admin • Říj 11th, 2010 • Rubrika: Gebrüder Weiss

Rakouský přepravní a logistický koncern Gebrüder Weiss dále investoval i v roce 2009 do rozvoje své sítě ve střední a východní Evropě a v Indii.

Díky intenzivní práci s trhem a cílenému managementu nákladů se koncernu Gebrüder Weiss podařilo úspěšně čelit obtížným hospodářským rámcovým podmínkám a i v roce 2009 dosáhl výrazně kladného výsledku. Předběžný čistý obrat bude činit 830 mil. EUR. Podnik stojí díky stabilní kvótě vlastního kapitálu i nadále na zdravém hospodářském základu.

„Nejtěžší hospodářská krize za několik desítek let přinesla pokles celosvětové výroby o 10 % a ani koncern Gebrüder Weiss nezůstal ušetřen jejích následků. Zdravý hospodářský základ a stabilita koncernu nám umožňují i nadále jednat na nejvyšší úrovni kvality, trvale investovat a nastavit tak rozhodující měrou výhybky na úspěšnou budoucnost,“ uvádí předseda představenstva, pan Wolfgang Niessner.

„Zachovali jsme dlouhodobý směr investic do logistických zařízení, fúzí a akvizic a podařilo se nám udržet počet našich zaměstnanců s hodnotou 4 461 téměř na úrovni minulého roku. Je potěšitelné, že se stav učňů v koncernu v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 zvýšil o 3 % na 175″ doplňuje finanční ředitel Wolfram Senger-Weiss. Investice podniku za rok 2009 činí téměř 30 mil. EUR, což odpovídá hodnotě rozpočtu. Peněžní tok zůstává sice pod hodnotami minulých let, avšak i nadále je vyšší, než investice. „I přes pokles obratu ve výši 15,7 % udržujeme naši kvótu vlastního kapitálu i nadále v hodnotě nad 50 %,“ uvádí finanční ředitel.

Naprosto jednotná síť
I pro rok 2009 byly charakteristické významné investice ve střední, ýchodní a jižní Evropě. Důležité kroky k expanzi do jižní Evropy podnikl koncern GW převzetím etablovaného spedičního a logistického podniku Eurocargo v Srbsku, dokončením terminálu v Bukurešti v hodnotě 15 mil. EUR a zřízením vlastní pobočky v Makedonii. Mimoto byl ve slovenském Senci položen základní kámen pro výstavbu nového logistického terminálu, který má být dokončen ještě v tomto roce. V Rakousku uvedl koncern Gebrüder Weiss do provozu nový logistický terminál v hodnotě 8.5 mil. EUR v Maria Saal; vytvořil tak kapacity potřebné k tomu, aby se stal předním poskytovatelem logistických služeb v Korutanech. Ve Vorarlbersku byla převzata bývalá budova společnosti BUG-Alu v Kennelbachu, ve které od poloviny roku 2009 působí více než 140 zaměstnanců centrály.

Důsledná strategie
Pro koncern Gebrüder Weiss je důležitým krokem účast ve spediční společnosti Diehl v Bádensku-Würtembersku (Německo), ke které došlo v lednu tohoto roku. Menšinovou účastí si koncern Gebrüder Weiss zajistí důležité podíly na trhu v regionu a současně posílí strategické sdružení firem System Alliance Europe (SAE). „Díky investicím v minulém roce ještě více upevníme naši síť a budeme důsledně pokračovat v naší cestě k dosažení trvalého postavení koncernu GW jako vynikajícího poskytovatele logistických řešení ve střední a východní Evropě,“ uvádí předseda představenstva, pan Wolfgang Niessner. „V tomto roce jsme však nejen optimalizovali struktury, ale také jsme se velice intenzivně vyrovnali s budoucností. Z toho vyplývající koncepce budeme postupně realizovat v příštích letech,“ uvádí dále předseda představenstva. Přitom stále hledáme také inovační řešení, která budou smysluplně spojovat ekonomické, ekologické a sociální aspekty. Jako například multirežimové řešení dopravy Orange Combi Cargo, které od roku 2008 ušetří ročně 9 000 tun oxidu uhličitého.

Stabilně v plusu
Balíková služba koncernu Gebrüder Weiss nabízí většině rakouských spolkových zemí služby DPD. „V minulém roce činil obrat balíkové služby 119,2 mil. EUR,“ informuje vedoucí rezortu, Peter Kloiber. Zvlášť potěšitelný je podle pana Kloibera pozitivní vývoj v oblasti consultingu: „Softwarová řešení Supply-Chain od společnosti inet-logistics a nabídka poradenství logistické konzultační firmy xIvise v roce 2009 zaznamenaly dobrý vývoj. Obě dceřiné firmy dosáhly společně zisku ve výši 8,2 mil. EUR.“ Díky oborovému řešení tectraxx, poskytovatele logistických řešení pro obor elektrotechniky a elektroniky, dosáhl koncern Gebrüder Weiss v minulém roce obratu ve výši 13,2 mil. EUR a zlepšil tak výrazně hodnotu minulého roku.

Otevření nových poboček v Asii
Heinz Senger-Weiss, předseda divize Air & Sea, projevil spokojenost s vývojem ve své oblasti i při silně změněných tržních podmínkách v mezinárodní letecké a námořní přepravě:  „Konsolidovaný obrat koncernu Gebrüder Weiss v divizi Air & Sea včetně společného podniku s partnerem Röhlig činil v roce 2009 téměř 212 mil. EUR. Základ tvoří stálé rozšiřování naší globální sítě.“
„V minulém roce jsme podstatně rozšířili naše struktury a naše know-how především v Indii a díky tomu jsme výrazně zvýšili naši údernou sílu,“ vysvětluje Heinz Senger-Weiss. „Po vstupu do společnosti Tricon Shipping a po přejmenování na společný podnik Weiss-Röhlig India je koncern GW nyní zastoupen na tomto subkontinentu 14 pobočkami a kompletně pokrývá jeden z nejdůležitějších růstových trhů v Asii,“ uvádí pan Senger-Weiss dále.

Koncern Gebrüder Weiss
Koncern Gebrüder Weiss s hlavním sídlem v Lauterachu (Vorarlbersko) celkem zaměstnává asi 4 500 zaměstnanců ve 137 pobočkách na celém světě. Síť zahrnuje pobočky, provozovny a závody v těchto zemích: Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina,  Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Indie, Čínská lidová republika, Hong Kong, Singapur, Taiwan, Thajsko, Japonsko, Spojené státy americké a Kanada.

Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.